Aktualno v zib biltenu
  • "priprava zakona o dolgotrajni oskrbi bi morala biti prioriteta vseh prioritet"
  • imamo eno najboljših dostopnosti za preverjena in varna redka zdravila
  • v Sloveniji je pod pragom revščine 45 tisoč otrok
  • pobuda: prva pomoč kot obvezen pouk v osnovnih šolah

Ali ste vedeli...

Če bi ZIB tiskali na papir, bi papirni stolp dosegel višino devetnajstih ljubljanskih nebotičnikov.

Če bi zložili liste v ravno črto, bi od Ljubljane segali do hladne Grenlandije ali do vročih Kanarskih otokov.

Pika
Moč je kot denar, več jo uporabiš, manj je imaš.
Martin Luther King

zib bilten zdravstvo 

Kaj nudi zib bilten zdravstvo?

Zib bilten zdravstvo uresničuje izvirno zamisel o neodvisni dnevni elektronski publikaciji, ki na jedrnat in pregleden način beleži aktualna dogajanja in medijske odzive na področju zdravstva. Geslo zib bilten - prihranek na času odraža njegovo poglavitno lastnost.

Predstavljene so dejavnosti Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bolnišnic, zdravstvenih domov, lekarn in drugih zdravstvenih institucij, parlamenta, vlade, zavarovalnic, zdravstvenih zbornic, sindikalnih druženj in društev.

Zib bilten zdravstvo povzema aktualne objave Slovenske tiskovne agencije, članke in komentarje slovenskih dnevnikov, lokalnih glasil in nacionalnih ter lokalnih radijskih in televizijskih postaj, ki se nanašajo na zdravstvo. Iz nacionalnega uradnega lista so objavljeni spiski zdravstvenih dokumentov, dokumenti in  njihovi povzetki, dokumenti javnih razpisov, javnih naročil in razpisi delovnih mest.

Komu služi zib bilten zdravstvo?

Zib bilten zdravstvo služi vodstvom zdravstvenih zavodov, zdravnikom, medicinskim sestram in farmacevtom, študentom medicine in zdravstvene nege, bolnikom in njihovim zastopnikom, pravnikom in ekonomistom v zdravstvu, svetovalcem za to področje na vseh ravneh, državnim upraviteljem na ministrstvih za zdravje in za delo, družino in socialne zadeve ter za finance, in funkcionarjem, vodstvom nacionalne in vzajemne zdravstvene zavarovalnice in zdravstvenih vej drugih zavarovalnic, poklicnim združenjem in zbornicam na tem področju; tudi zastopnikom farmacevtske industrije, tovarn medicinskih pripomočkov in ekspertom javnih naročil.

Publikacijo lahko dnevno prejemate na elektronski naslov ali jo odpirate na spletni strani, za katero v primeru naročila prejmete naročniško ime in geslo.
Zib bilten zdravstvo si lahko ogledate na odprtem delu spletne strani na naslovu www.zib.si . Na spletni strani je na voljo tudi elektronski arhiv z vsebino biltena od prve številke dalje.

zib bilten zdravstvo je začel izhajati 3. maja 1999 in na leto ponudi okoli 250 številk. Doslej ni zamudil niti enega izida. 

mali zib - Do opoldneva vsak delovnik izide tudi mali zib, v katerem so izbrane objave iz sredstev javnega obveščanja. Vsebina malega ziba je objavljena naslednji dan tudi v biltenu v rubriki Mediji.

zib bilten zdravila izhaja občasno in ga naročniki, prejemniki zib bilten zdravstvo, prejemajo brezplačno. Prinaša informacije, oglase in razširjene oglasne informacije o zdravilih, medicinski opremi in medicinskih pripomočkih. 

 

Kdor potrebuje aktualne informacije o zdravstvu, bere zib.
Kdor želi biti seznanjen z relevantnimi dogodki, povezanimi z zdravstvom, bere zib.
Komur primanjkuje časa za branje, bere zib.
In kdor želi biti nepristransko informiran, bere zib.

oranžni zib bilten in mali zib

izhajata dnevno, informirata strokovno javnost o področju zdravstva in nudita prihranek na času.

zeleni zib bilten

izhaja občasno, oglašuje in informira strokovno javnost o zdravilih, medicinski opremi in medicinskih pripomočkih.

 
Vse pravice pridržane © ZIB
Avtorsko zaščitenega zib biltena v nobeni obliki ni dovoljeno prerazpošiljati.