Aktualno v zib biltenu
  • srčno popuščanje še vedno povezano z visoko umrljivostjo
  • v zvezi organizacij pacientov za prenovo dravstvene zakonodaje
  • biologi predstavili metodo za sočasno prepoznavanje znanih in neznanih virusov
  • obujanje socialnega dialoga: prispevek h krepitvi socialne pravičnosti in socialnega miru

16. novembra 2023 - šest tisoča številka biltena ZIB

Izhajamo od maja 1999.

V preglednem arhivu je preko 81 tisoč člankov.

Kolikor številk, toliko prihrankov časa

Pika
Drobne skrbi so zgovorne, velike so neme.
Seneka


Ocene biltena ZIB po izidu dvatisoče številke

Vaša publikacija se mi zdi zelo dobra, saj na strnjen in objektiven način prinaša najpomembnejše informacije s področja zdravstva.
Ada Hočevar Grom

ZIB je enkratna publikacija, ki popestri dan in zajame večino tistih posodobitev, ki so potrebne (Uradni list, aktualna srečanja, citiranja pomembnejših člankov in govorov). Vsekakor predstavlja vir informacij in dovolj širok pregled aktualnosti; včasih pogrešam kakšen strokovni dogodek, saj se več piše o političnih spremembah in dogodkih kot pa o strokovnih srečanjih v zdravstvu; predvidevam, da je mogoče to rezultat dejstva, da je publiciteta prvega precej bolj obširna kot drugega.
Andrej Pučnik

Bilten prebiram od vsega začetka in mi je v veliko pomoč pri hitri informaciji o dogodkih v preteklem dnevu na področju zdravstva. Morda bi bilo treba povzeti bolj tudi lokalne medije (npr. GTV ali druge, ki objavljajo tematiko s področja zdravstva). Na splošno pa sem zadovoljna s tako obliko informacij.
Andreja Peternelj

V obilici dela je zelo pomembna dobra informiranost o dogajanju v zdravstvu - od aktualnih člankov, dogajanj in prireditev v Sloveniji. Zato sem zelo zadovoljen, da imam bilten, ki mi na hiter način omogoči pregled vseh dogodkov - in to vsak dan. Zato izrekam vse pohvale biltenu in želim, da bo ostal tako kvaliteten še naprej in ker se v zdravstvu vsi ukvarjamo z večjo kakovostjo, da bo tudi bilten postal še kvalitetnejši.
Robert Cugelj

Ta Bilten je velik napredek o informiranju celotne javnosti o aktualnih dnevnih temah, tedenskih dogodkih, o vladnih dogajanjih in o objavah v Uradnih listih. Zaključek je dobrodošla misel za streznitev nad dogajanji. Ker se preživljamo tudi s prihodki iz trga, nam v Biltenu manjkajo objave o zbiranju ponudb za preventivne zdravstvene preglede, kadar večja podjetja (Carinarnica, Dars, Pošta Slovenije,...) objavijo razpise za zbiranje ponudb. Zahvaljujem se vam za ta nadstandard na področju informiranja v zdravstvu.
Anica Brložnik

Zelo prijetno je brati Vaša obvestila.
Damjan Justinek

Informacije, ki jih dobimo od vas so koristne in pravočasne.
Franka Piskar

Dogodkov je veliko, bilten v kratkem ponuja pomembne informacije, kar je v tej dirki s časom dobrodošlo. Všeč mi je Pika.
Ida Jurgec

Ne bom povedal nič novega. ZIB je zame prvo jutranje branje sporočil, tako kot nekaterim kava ali čaj.
Igor Vuk

ZIB nam velikokrat olajša delo, saj so v njem objavljene obnove pomembnejših zadev, ki se neposredno ali posredno nanašajo na delo v našem zavodu in na dogajanje v zdravstvu nasploh. (Zelo zadovoljni!)
Zdravstveni dom Metlika

ZIB nudi dejansko popolno informacijo o dogajanju v zdravstvu tako v politiki, kakor tudi v javnih zavodih, kot jo vidijo sredstva javnega obveščanja. Ko je ZIB začel objavljati naročila posameznih zavodov v Uradnem listu in ko je uvedel novost povezave na internet, je postal skoraj popoln v posredovanju informacij o zdravstvu in dogajanjih v zdravstvu.
Tone Zorko

Fino, da ste.
Neda Toplek

Všeč mi je način kratkega in zgoščenega poročanja o najpomembnejših dogodkih iz zdravstva in medicine, saj namesto mene spremljate tudi tiste časopise, revije in elektronce, ki jih sama ne zaradi objektivnih razlogov. Dobra ideja je tudi napoved dogodkov celega tedna. Zibovci, bravo!
Maja Sotlar

Tudi za nas je prejemanje zdravstvenega biltena ZIB promtno obveščanje z aktualnimi dnevnimi dogodki, katerih vsebina je kratka, jedrnata. Bilten nam je v veliko pomoč pri informiranju.
Zdravstveni dom Velenje

Vaš "zdravstveni bilten" je zelo seriozna, objektivna, hitra in na relativno majhnem prostoru (samo nekaj A4 strani) razgrnjena celovita dnevna informacija o vseh aktualnih problemih in vseh implikacijah, ki se tičejo zdravja, zdravstva in zdravstvenega sistema v Sloveniji.
Marko Vudrag

Čestitam vam za vztrajnost in vam sporočam, da postajate vse boljši.
Marta Ciraj

V našem podjetju je pestro vsak dan,
je dela vse več in časa vse manj.
a vse kar v zdravstvu se dnevno zgodi,
izvemo iz ZIB-a in dvoma sploh ni,
da ZIB je izredno pomemben za nas,
ker nas informira, prihrani naš čas.
Mediline Team

Brez zdravstvenega biltena ZIB bi bil marsikdo od zaposlenih v zdravstvu prikrajšan za informacije, ki so pomembne za naše področje. Takšen bilten obvezno potrebujemo zaradi naše obremenitve, saj nam nudi vse podatke iz vseh tako pisnih kot slišnih in vizualnih medijev.
Mihaela Jurčec

Nepogrešljivi ste, z vami začnem dan in ste mi rdeča nit v širših informacijah o zdravstvu v RS in malo čez.
Mojca Dolinšek

Nimam pripomb.
Natalija Bončina

Z vašo publikacijo zdravstvenega biltena ZIB, smo zelo zadovoljni.
Zasavske Lekarne Trbovlje

Bilten ZIB je nepogrešljiv za ažurno spremljanje področja zdravstva in ponuja številne koristne informacije, ki so nam v pomoč pri naših aktivnostih.
Sašo Novak

Vaša publikacija je za mene izjemno dragocena, ker mi prihrani ogromno časa in mi hkrati omogoča, da sem seznanjena z vsem aktualnim dogajanjem na področju, s katerim se službeno ukvarjam. Zelo sem vesela tudi modrih misli na koncu.
Pika Jazbinšek

Ob tako lepem jubileju - 2000. številki ZIB biltena - vam čestitam za uresničeno izvirno idejo. Sloveniji ste dali imenitno, odlično glasilo. Mislim, da je to edinstven primer doma in v tujini, ki prikazuje in povezuje dogodke, sporočila. Vsem nam prinaša dnevne novice in informacije o dogodkih s področja zdravja, zdravstvenega varstva in zavarovanja. Vedno nas seznanite tudi z drugimi področji, z mnenji strokovnjakov, njihovimi dosežki ter novostmi doma in v svetu.Tako smo vsak dan na tekočem, kaj se dogaja v državi, v svetu, v Državnem zboru, kaj v Vladi in na Ministrstvu za zdravje v RS, v zdravstvenih zavodih, bolnišnicah, lekarnah in zdravstvenih zavarovalnicah, v zdravstveni negi in promociji zdravja. To je odličen izbor poročil, predlogov, obogaten z razpisi in prikazom medijskih objav. Vzpodbujate bralce in naročnike k aktivnemu pristopu k obravnavanim temam. Vaša vsakdanja PIKA daje biltenu Piko na I. Razveseli nas, na primeren način opozori, tudi na stare resnice, ki še danes veljajo, nas ustavi in vzpodbudi k razmišljanju.
Viktorija Rehar

Vaš bilten je postal nepogrešljiv pripomoček za vsakodnevno seznanitev o vseh pomembnih dogodkih v zdravstvu. Menimo, da je publikacija odlična in želimo, da takšen kvalitetni nivo informacij ohranite še pri vaših bodočih izdajah.
Silva Gutman

Že od vsega začetka spremljam vaš Bilten ZIB, ki mi prinaša koristne dnevne informacije oz. pregled dogajanj na zdravstvenem področju. Pozdravljam gradnjo arhiva. Ker delam na javnozdravstvenem področju, bi si morda želela, da še malo več pozornosti namenite promociji in preventivi, kakor tudi prispevkom s področja okolja in zdravja.
Tatjana Berger

Vaš informator je zelo dragocen.
Tone Žakelj

Ocene biltena ZIB po izidu tisoče številke

Novosti posredujete, hitro, kratko in jedrnato! Bravo !
Viva Potočnik.

ZIB je kljub svoji miniaturni zasnovi ena najbolj koristnih publikacij v slovenskem zdravstvu.
Mirč Petrovec

ZIB mi pomeni prvo informacijo o novostih, na področju, ki me mora v okviru moje delovne obveznosti seveda zanimati. Glede na vrsto delovnih obveznosti namreč zjutraj ne uspem prebrati vseh novic v medijih, zato me ZIB usmeri k člankom oziroma informacijam, ki so tekom dneva lahko zame izjemno pomembni in se nato tembolj intenzivno posvetim. Vsekakor je to zame koristen in učinkovit pripomoček.
Breda Butala

Za kratek pregled dogajanja na področju zdravstva je ZIB zelo koristen pripomoček, ker me vsak dan čaka tisoč opravkov, sestankov in priganjajočih rokov, mi je v veselje sesti za pisalno mizo in na hitro preleteti povzetke dogajanja preteklega dne.
Vesna Cizej

Po moji oceni ZIB hitro in objektivno sporoča o vsem, kar se je v zadnjih 24 urah dogajalo na področju zdravstva v najširšem smislu besede.
Mihael Petrovič

Ob poplavi informacij je bilten ZIB dobrodošel vir za hiter pregled dogajanj na zdravstvenem področju. Čestitam za vsakodnevni Piko, ki jo v celoti ali skrajšano (občasno) prenašamo na paragonski blok kot izrek na koncu računa.
Neda Toplek

Da tak projekt teče, mora biti za njim vztrajna oseba, Sloveniji to skoraj vedno pomeni žensko. Bilten je dobrodošlo jutranje branje za vodilne, ker dobiš pregled, kaj je medijem v zdravstvu zanimivo. Ker včasih dvigne krvni pritisk, ga je najbolje pogledati pred jutranjo kavo.
Jurij Šorli

Slediti informacijam, ki zadevajo zdravstvo in zdravstveno politiko, v vseh medijih, je ob obilici zadolžitev in pomanjkanju časa preprosto nemogoče. Bilten ZIB je odličen informator o dogajanju v zdravstvu.
Mira Retelj

Vaše delo mi prihrani mnogo prepotrebnega časa. Zelo mi je všeč vaš stil poročanja. Ves čas imamo občutek, da poskušate kar se le da objektivno zbirati in oblikovati informacije. Kar pa dandanes ni prav nič lahko!
Darja Frankič

Zibove informacije s področja zdravstva so mi v veliko, če ne kar velikansko oporo. Sploh pa si več ne predstavljam jutra brez ZIB-a.
Petra Kersnič

 
Vse pravice pridržane © ZIB
Avtorsko zaščitenega zib biltena v nobeni obliki ni dovoljeno prerazpošiljati.